GOLF CLUB NOVÁ BYSTŘICE
Slavnostní seznámení s hřištěm     
13.11.99
internetové sídlo klubu: www.no-by.cz

Pro méně znalé: chcete-li si  některý obrázek lépe prohlédnout, klikněte na něj.

Nová Bystřice u Jindřichova  Hradce. Toto jméno je další kapitolou jihočeské golfové historie. V sobotu, 13.11.1999, zde bylo slavnostně představeno nově vznikající golfové hřiště. První devítka (par 62) je před dokončením. Zahajovací turnaj se zde bude konat na sklonku příštího léta. Driving range, včetně chipping a putting green budou otevřeny již v dubnu příštího roku. Po zprovoznění této devítky bude vedle zahájena výstavba osmnáctky, par 72. Prvních 9 jamek osmnáctky má být otevřeno v květnu 2001, druhá devítka o rok později. Velmi důležité je, že po dokončení osmnáctijamkového hřiště bude původní devítka zpřístupněna veřejnosti, jako public course. To znamená, že bude přístupná komukoli, kdo si bude chtít zahrát. Bez klubové příslušnosti, handicapu nebo zelené karty. Pokud to někde nestihnou dříve, bude to první public v Čechách. Darem tohoto hřiště také je, že krajina je ke golfu přímo stvořená. Mírné sklony, remízky, nádherná zákoutí, dostatek vláhy. Hřiště je pár kilometrů od hranice s Rakouskem a dalších pár kilometrů od hřišť Haugschlag a Litschau. Ta jsou našim golfistům dobře známá. O třicet kilometrů dále, v Telči, má také vzniknout kvalitní hřiště. Vypadá to, že se Nová Bystřice, za pár let, stane významnou golfovou křižovatkou.

Roman Khaur. Manager klubu. Motor zařizování, výstavby a všeho kolem hřiště.  Léta příprav, boje se všemi překážkami, které se stavbě  golfového hřiště obyvkle staví do cesty, zjevně nevzaly tomuto muži optimismus do další výstavby. Pan Mátl, sekretář klubu. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s minulostí a předpokládanou budoucností hřiště a klubu.

 


Hotový je driving range, který čeká na jarní otevření. Zřejmě bude největší v Čechách . Je dlouhý 250 m,  šířka odpaliště  které vidíte je 90 metrů. Odpaliště je  vyvýšeno nad terén, tráva je položená. Starosta Nové Bystoice Jiří Zimola nemohl u takové události chybět. Golfové hřiště vysoce kvalifikuje lokalitu a bude významným ekonomickým přínosem městu, jeho službám a turistickému ruchu.
Starosta si také zkusil první golfové údery.

Na slavnosti promluvil  prezident České Golfové Federace Hanuš Goldscheider. Upřímně se potěšil ze vzniku dalšího hřiště ve východních Čechách. Luděk Bukač (vpravo).  Utajený golfista. Na otevření hřiště s velmi těší. Má kousek odtud chalupu a je členem v nedalekém Haugschlagu. Tím, že hraje golf Hanuše Goldscheidera velmi překvapil.

Na seznámení s hřištěm přišli spolu s ostaními návštěvníky také všichni  významní činitelé regionu. Milan Orlowský (vlevo). Naše stolnětenisová legenda. Taky se dal na golf. Bystřice bude jeho domovským klubem.

Součástí zahájení byla golfová akademie. Setkala se s neobyčejným zájmem.  Pro potěchu hostů hrála dixielandová kapela.

Vlasta Khaurová. Půvabná manželka managera klubu. Má hezký úsměv a slušný golfový švih,  jak se můžete přesvědčit na titulním obrázku. Tomáš Večeřa, ředitel CCB, vydavatelství, které vydává dnes už jediný český golfový časopis Golf. Na návštěvu Bystřice přijel s rodinou a doutníkem.

Pohledná distributorka  propagačních letáků. V Bystřici je hezká nejen příroda. Neznámý pejsek, taky návštěvník. Z předvádiných golfových atrakcí a projevů ho nejvíc zajímal stánek s uzeninami.

PAGGIO131199