Prokop Sedlák
PROKOP SEDLÁK


HISTORIE
ČESKÉHO GOLFU

OBSAH:

Úvod

1.
Začátky golfu v Českých zemích

2.
Dvacátá léta, vznik českých golfových klubů

2.1.
Golf Club Praha ve dvacátých létech

2.2
Golfový klub Líšnice ve dvacátých letech

2.3.
Karlovy Vary a Mariánské Lázně ve dvacátých letech

2.4.
Volešovice a Piešťany ve dvacátých letech

3.
Tricátá léta, vstup českého golfu na mezinárodní scénu

3.1
Období vzniku národní organizace golfu (1930 a 1931)

3.1.1
Motol 1930 a 1931

3.1.2
Líšnice v letech 1930 a 1931

3.1.3
Vstup českého golfu na mezin. scénu

3.1.4
Vznik Golfového svazu ČSR

3.2
český golf před proniknutím na západočeská hřiště (1932 až 1934)

3.2.1
Motol 1932 až 1934

3.2.2
Líšnice v letech 1932 až 1934

3.2.3
Mezinárodní styky v letech 1932 až 1934

3.2.4
Golfový svaz ČSR v letech 1932 až 1934

3.3
Období předválečného vrcholu (1935 až 1938)

3.3.1
Rok 1935
Mistrovství ČSR poprvé v Mariánských Lázních

3.3.2
Rok 1936
Velký mezinárodní úspěch Hanno Tondera

3.3.3
Rok 1937
Představuje se nové hřiště v Karlových Varech

3.3.4
Rok 1938
poslední slavný rok před blížícím se soumrakem

3.4
Rok 1938
První protektorátní sezóna

4.
Léta válečná

4.1
Klánovice v letech
1940-1941

4.2
Líšnice v letech
1940-1941

4.3
Český golf v letech1942-1945

5.
Léta poválečná

5.1
Poválečné bilancován
í

5.2
Poválečná obnova

5.3
Caddies - nová síla českého golfu

5.4
Poúnorové změny

6.
Léta padesátá

6.1
Léta 1950-1955
doba největšího ohrožení

6.2
Léta 1956-1959
nový začátek

7.
Léta šedesátá- nový rozvoj

7.1
Začátek šedesátých let - rychlý rozjezd

7.2
Český golf v období politického "oteplování"

7.3
Československý golfový svaz

7.4
Bilance šedesátých let

8.
Léta sedndesátá - období normalizace

8.1
Liga - páteř sportovního dění v golfu

8.2
Individuelní soutěže sedmdesátých let a utkání měst

8.3
Mezinárodní styky v sedmdesátých letech

8.4
Československý golfový svaz v sedmdesátých letech

8.5
Bilance let sedmdesátých

9.
Léta osmdesátá
- poslední desetiletí totality

9.1
Nová tvář ligy

9.2
Mistrovství a turnaje

9.3
Oddíly a hráči

9.4
Mezinárodní styky

Závěr

 NAVRCHOLU.cz