ČGF
KONFERENCE ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE 2001
Hotel Ambassador  Praha
3. března 2001

blueball.gif (300 byte)

Výroční konference České golfové federace 2001 proběhla tradičně v nádherných prostorách pražského hotelu Ambassador na Václavském náměsí v Praze. Program byl nabitý a mělo se rozhodnout o mnoha novotách v našem golfu. Na této konferenci měl dlouholetý prezident Hanuš Goldscheider předat žezlo svému nástupci, neboť dále již prezidentovat nechtěl. Žezlo nepředal. Tři dny před konferencí tiše zemřel. Přestože to muselo přijít, zaskočilo to všechny. Nad tribunou visel první čtvrthodinu Goldiho portrét s datem narození a úmrtí a konference zahájila minutou ticha. Snad také proto proběhla neobyčejně hladce, bez obvyklých diskusí a konfliktů. Konference se zúčastnil prezident EGA Dieter Usner, který předal Milanu Veselému cenu pro Hanuše Golscheidera za celoživotní přispění golfu a předseda ČSTV Vladimír Srb.
O jakých novotách se tedy rozhodovalo. Bylo zvoleno nové vedení federace, přijaty nové kluby, ustanovena Centrální mimoklubová registrace hráčů a změněny stanovy v bodě počtu volebních hlasů jednotlivých členů ČGF.

NOVÉ VEDENÍ ČGF


JUDr. Milan Veselý

 

Do čela České golfové federace byl zvolen JUDr. Milan Veselý, dosavadní viceprezident. Dalšími funkcionáři ČGF byli zvoleni:
Prokop Sedlák - viceprezident
Zdeněk Kodejš - jednatel
Karel Vopička - předseda STK
Vladimír Junek - mezinárodní sekretář
Jaroslav Kunzl - hospodář
Pavel Drda - předseda komise pro mládež
Jiří Kodeš sen. - člen výboru
Josef Prauze - člen výboru
ing. Prokop Sedlák ing. Karel Vopička ing. Jaroslav Kunzl
.
Do revizní komise byli zvoleni Zdeněk Kořínek, Maria Stilerová a Odlřich Res
.

NOVÍ ČLENOVÉ ĆGF
.

Do České golfové federace byly přijaty tyto kluby:

Golf Club Hluboká
Královský Golf Club Malevil
Golf Club Libouchec
Golf Club Lipno
Golf Club Mladé Buky
Golf Club Mnich Nová Bystřice
Golf & Country Club Nová Amerika
Prosper Golf Club Čeladná
Golf Resort Paradise
Valašský Golf Club Rožnov

CENTRÁLNÍ MIMOKLUBOVÁ REGISTRACE HRÁČŮ

Centrální mimoklubová registrace hráče je v našem golfu převratnou novinkou. Od dnešního dne nemusí  začínající hráč  být nutně členem nějakého klubu, aby mohl hrát na českých hřištích. Jaká jsou pravidla centrální mimoklubové registrace:

1. Hráč golfu, který není členem žádného golfového klubu může být, na základě vlastní žádosti, zařazen do centrální mimoklubové registrace České golfové federace (CMR).
2. Pro zařazení do CMR je podmínkou osvědčení o složení zkoušky golfové způsobilosti a přiznání Zelené karty, které výbor ČGF uzná dle pravidel schválených v ČGF. Hráč může být registrován i na základě předložení dokumentu o získání hendikepu, který výbor ČGF uzná.
3. Hráčům, kteří splní výše uvedené podmínky vystaví sekretariát ČGF hendikepovou kartu, jako doklad jejich herní způsobilosti a zařadí hráče do příslušné databáze. Tato hendikepová karta je registrována v centrální databázi ČGF. Sekretariát vybírá příslušné poplatky a provádí roční kontrolu hendikepové karty.
4. Za vystavení hendikepové karty a roční zařazení do CMR uhradí hráč poplatek ve výši 2.000 Kč. Pro další setrvání v CMR je tento poplatek splatný ke dni roční kontroly hendikepové karty, která je podmínkou její platnosti na další období.
5. Využití CMR je omezeno na 3 roky, po jejichž uplynutí se má za to, že hráč vstoupí do jím zvoleného golfového klubu, který plnohodnotně přebírá registraci hráče. Uplynutí výše uvedené doby nebo vstupem do klubu, který je členem ČGF, v průběhu této doby, končí zařazení hráče v CMR.

Co toto opatření v praxi znamená.   Do dnešního dne musel hráč, který chtěl hrát na českých hřištích a účastnit se turnajů, být členem některého z klubů ČGF. Znamenalo to prodělat vstupní procedury a hlavně zaplatit vstupní členský poplatek, který se v naší zemi pohybuje od 5.000 do 200.000 Kč. Po dnešním rozhodnutí konference může hráč začít svůj golfový život bez nutnosti vstupu do některého z klubů. Udělá si zelenou kartu u kteréhokoli z profesionálů PGA (nebo profíka uznávaného ČGF). Za 2.000 Kč bude registrován u ČGF, dostane hendikepovou kartu a může se vesele účastnit všech golfových akcí. Také může přinést doklad o tom, že má, měl nebo  někde v zahraničí získal hendikep a pokud  mu jej ČGF uzná, bude registrován. Do tří le se pak může rozhodnout, zda v golfu chce setrvat. Poté už musí buď vstoupit do některého z klubů, nebo golfové dění ČGF opustit.

Združení golfistů bez klubové příslušnosti, které vzniklo iniciativou Vlasty Peterkové z Cihelen odstoupilo, po krátké diskusi a vzniku CMR,  od své žádosti o přijetí do ČGF.
.

ZMĚNA STANOV
.

Vznikem nových golfových subjektů a různorodé golfové úrovně jejich členů, vznikla nutnost změnit volební sílu jednotlivých členů ČGF. Ta se doposud stanovovala prostým výpočtem tak, že na každých 50 členů připadal jeden hlas. Například Golf Club Praha, který má 620 členů, měl na konferenci volební sílu 12 hlasů.
Nyní dochází k posunu z množstevního na kvalitativní poměr. Byl odsouhlasen následující návrh změny stanov v článku 7, bodu 3. Nové znění je:
1 hlas připadá na 50 členů golfového subjektu. Toto pravidlo platí do 200 členů. Další hlasy získává golfový subjekt za podmínky splnění uvedeného počtu 200 hlasů, za vyšší počet členů a to 1 hlas za každých 50 členů nad 200 členů. V tomto případě musí být splněny podmínky evidence v hráčské registraci s hendikepem u všech členů započítávaných pro stanovení počtu hlasů golfového subjektu.

Ještě jednu změnu doznaly stanovy v technické části.  Nový žadatel o vstup do ČGF musí svojí přihlášku předložit do konce roku, který předchází konferenci a složit nevratný vklad 10.000 Kč.

.
Jednám konference byla také běžná agenda. Byly předneseny a odsouhlaseny zprávy o činnosti ČGF, o činnosti reprezentace České republiky, zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu,   rozpočet na rok 2001, zpráva PGA, seniorů a greenkeeperů.

Prezident Evropské golfové asociace (EGA)  Dieter Usner přerušil svoji dovolenou a přijel navštívit konferenci ČGF. Vzdal tak hold svému osobnímu příteli, zesnulému Hanuši Goldscheiderovi. Přivezl sebou a  Milanu Veselému předal cenu EGA pro Hanuše Goldscheidera za celoživotní zásluhy o golf. Konferneci ČGF poctil svojí návštěvou také předseda Českého svazu tělesné výchovy ing. Vladimír Srb.

ing. Karel Vopička přednesl zprávu STK, ve které zhodnotil výsledky soutěžního golfu. Zmínil všechny podstatné akce skončené sezóny.  Pokračoval pozitivním hodnocením spolupráce s marketingovými partnery ČGF při pořádání vrcholných sportovních akcí. Seznámil přítomné se stavem prací na federačním serveru a dopadem jeho spuštění na klubovou, turnajovou a hendikepovou agendu. Dále přednesl zprávy komise pro normování hřišť, komise rozhodčích a hendikepové komise. Plný text jeho projevu najdete zde.

Kapitán české reprezentace dr. Luboš Klikar přednesl Zprávu o reprezentaci ČR v roce 2000 a výhled na rok 2001. Shrnul úspěchy našich barev  v rakouském Klagenfurtu, ve Skotském Barrassie a hlavně na MS v  Berlíně, kde kromě úspěchu celé reprezentace vyzdvihl vynikající individuální výkon Jany Peterkové. Připoměl přínos nových trenérů reprezentace Pavla Niče a Jana Juhaniaka. Pro rok 2001 byl vybrán širší výběr 32 hráčů a 14 hráček, kteří budou v sezóně pod drobnohledem vedení reprezentace a budou jim poskytnuty podmínky motivující další zlepšování. Na rok 2001 je plánována účast na sedmi mezinárodních turnajích včetně ME mužů v Dánsku a ME žen v Itálii. Mistr ČR pro rok 2001 Petr Nič se od 5. do 11. března účastní Troia Cupu v Portugalsku. Na tuto akci byli pozváni všichni letošní evropští mistři, dále mistr USA a Brazilie.

Hlasováni pro Milana Veselého jako nového prezidenta ČGF a nástupce Hanuše Goldscheidera bylo jednoznačné.
Přes 180 hlasů pro, pouze 1 proti.
Nový prezident ČGF JUDr. Milan Veselý poděkoval za projevenou důvěru. Povede federaci k rozšíření členské základny, k přiblížení federace klubům. Klubům bude federace vytvářet lepší, tolik potřebný servis. Federace pod jeho vedením také zvýší svojí marketingovou aktivitu, bude některé služby prodávat, bude více hledět na příjmovou stránku.

Přijímání nových klubů probíhalo bez problémů. V případě hlasování o přijetí nebo nepřijetí klubu Bohemia, druhého na štiřínském hřišti, vyslechla konference zástupce obou klubů. Za GC Štiřín Václava Hrubého (vlevo), za GC Bohemia Otu Doležala (vpravo). Výsledek hlasování byl jednoznačný. GC Bohemia většinou hlasů nebyl přijat do ČGF.

Jedním z deseti přijatých klubů je Golf Club Mladé Buky, který buduje velkolepé přírodní hřiště s výhledem na Sněžku. O stavu vývoje klubu a hřiště informuje jeho prezident p. Grund. Roman Janoušek, vynikající hráč, tentokrát v elegantním "delegačním"  provedení zástupce GC Čechie.

Zástupce GC Konopiště Zuzana Šavlová. V klubu zastává funkci sekretáře. Enfant terrible českého golfu, Roman Khaur. Svým pojetím klubu v Nové Bystřici  napříč přeoral okoralé brázdy názorů na výši vstupního poplatku do golfových klubů a rozfoukal mediální průvan o zelených kartách.

Vlasta Peterková (vlevo) jako delegát Sdružení golfistů bez klubové příslušnosti (SGP), Jaroslav Peterka (vpravo) prezident Cihelny Golf Clubu.

Petr Uhlík (vlevo), ředitel vydavatelství Unigolf a producent středečního televizního týdenníku Golf 2001 se Stanislavem Lazarem (vpravo), marketingovým zástupcem ČGF.

Konference České golfové federace skončila stejně klidně jako začala. V pracovní a poklidné atmosféřě přinesla českému golfu mnoho nového a bezpochyby dobrého. Na shledanou za rok.

 


©paggio040301

odd_iron.gif (543 byte)