KONFERENCE ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE
Hotel Ambassador - Praha
sobota 11.3.2000

V nádherném sále hotelu Ambassador v Praze na Václavském náměstí proběhla letošní konference České Golfové Federace. Všeobecné uklidnění české golfové scény se projevilo na jejím důstojném průběhu, přátelském a ryze pracovním duchu.  Tato konference nebyla volební, takže nejdůležitějším tématem bylo přijímání nových členů.  Na rozdíl od předchozích konferencí proběhlo letos přijímání nových členù bez problémů. Dobře připravené materiály které pro konferenci připravila ČGF v osobě pana Vopičky a Hamaty  nedaly prostor pro spekulace a diskuse.  Otevřenost a pomoc ČGF nově vznikajícím subjektům,  která na rozdíl od minulosti umožňuje  přijetí  už v ranné fázi jejich vzniku se vyplatila a jistě bude pobídkou pro zakládání dalších klubù a hřišť, v naší zemi tolik potřebných. Nově přijatými kluby jsou  Liberec, Podbořánky, Nová Bystřice, Alfrédov, Beřovice, Harrachov, Pardubice a SPA (Teplice).

Prezident České golfové federace Hanuš Goldscheider (druhý zleva)  uvítal delegáty konference a ve svém projevu kladně  zhodnotil průběh letošní sezóny. Viceprezident České golfové federace Judr. Milan Veselý řídil konferenci v jejím hladkém průběhu.

Ing. Karel Vopička  předseda STK přednesl delegátům zprávu o činnosti STK. Ta byla v uplynulém období velmi bohatá.  STK zvládla nové normování hřišť, novou koncepci reprezentace, vydání nového soutěžního a hendikepového řádu, nových pravidel golfu, školení rozhodčích. To všechno při své běžné činnosti, ke které vloni přibyla výborně zvládnutá organizace ME žen a všech republikových mistrovství. Kapitán české reprezentace PhDr. Luboš Klikar přednesl velmi zajímavý a obsažný referát, jehož plné znění si můžete přečíst zde.

Čestným hostem federační konferenče byla představitelka Generálního Partnera ČGF Komerční banky Mgr. Renata Škopková. Díky tomuto partnerství mohla federace realizovat své smělé plány v rozvoji českého golfu. Komerční bance za to patří upřímný dík veškeré golfové obce, dětí které získaly nebývalou podporu ve svých golfových začátcích a v neposlední řadě  naší reprezentace, jejíž příprava doznává letos úplně jiných dimenzí. Hosty konference byli i tito muži, jejichž zásluhy o golf jsou nebývalé. Pavel Hepnar  (vlevo) vlastníma rukama vykopal ze země hřiště v Bechyni a nyní "vyvádí" to samé na Hluboké u Českých Budějovic. Ivo Balcar (vpravo), historická postava a zakladatel hřiště v Semilech má zásluhu na tom, že Semilská golfová škola  je bohatou zásobárnou špičkových hráčů a  "okupantů" předních příček republikových žebříčků. Úcta a čestné místo vzácných hostů konference českého golfu jim patří právem.

Pražský Golf Club vyslal na konferenci svého předsedu VV Ladislava Vostárka (vlevo) a tajemníka Karla Štrougala (vpravo). Golf Club Praha se svojí širokou členskou základnou patří k nejpočetnějším a má jeden z nejsilnějších mandátů , 12 hlasů. Aleš Vébr, charizmatická postava tvůrce ještědského hřiště a prezidenta Ještěd Golf & Country Clubu  nakazí každého golfistu svým optimizmem a nadšením. Díky nadšení a nezlomné vůli tohoto muže stojí dnes pod Ještědem kouzelná regulérní devítka s parádní klubovnou a širokou členskou základnou. Klobouk dolů !

Ing. Martina Dorníková - generální sekretář ČGF a naše špičková hráčka na jejíž něžných bedrech leží spousta organizační práce federace. Na fotografii jí to sluší i přesto, že se  nepodařilo zaostřit. Dr. Dvořák, ředitel hotelu Ambassador, golfista. Díky jeho přístupu může federace využívat ke svým setkáním nádherných prostor tohoto hotelu.

paggio120300