OBĚŽNÍK  STK  ČGF 3/2000

 

 

 

 

1/ Pravidelná roční schůze STK ČGF

 

Schůze STK ČGF a STK členských klubů ČGF se uskuteční dne 18.listopadu 2000 ve 13.00 hodin v Erpet golf centru v Praze na Smíchově. Kluby vyšlou jednoho příp. max. dva zástupce, kteří budou kompetentní projednávat otázky kalendáře, mládeže, soutěží družstev, Soutěžního řádu, Hendikepového systému, nové centrální databáze apod.

 

 

2/ Roční kontrola hendikepů

 

Hendikepová komise STK ČGF vyzývá STK klubů, aby ihned po skončení sezóny provedly roční kontrolu hendikepů. Termín pro odeslání roční kontroly bude letos do 30.listopadu 2000!!

  Tento termín je nutný vzhledem k vytváření nové centrální databáze v roce 2001. V ideálním případě mohou kluby odevzdat roční kontrolu na schůzi STK v Erpetu. Roční kontrolu – soubor vytvořený programem Klub – zašlete na disketě nebo e-mailem přímo na Hendikepovou komisi STK ČGF na adresu:

Václav Janoušek, Zborovská 60, 301 34 Plzeň,

e-mail: vjanousek@tst.ln.skoda.cz  . Pozor !! – nová e-mailová adresa !! – začne fungovat asi od 23.října.

       a v kopii na adresu sport@cgf.cz

 

Při roční kontrole pečlivě prověřte „identifikaci člena“, zda má hráč váš klub jako domovský nebo jiný –důležité pro registraci hráče pro rok 2001, která se provede automaticky současně s odesláním roční kontroly. Změnu této identifikace je ovšem možné provést pouze přestupem hráče. Přestupní termín zůstává do 31.3.2001, takže registrace hráčů pro soutěže družstev se může měnit na základě přestupů do 31.3.2001.

Jakékoli dotazy na tel.č. 0603/89 09 89.

 

 

3/ Školení rozhodčích

 

Doškolení rozhodčích vyšších tříd se uskuteční v lednu 2001. Termín a místo bude upřesněno na schůzi STK ČGF 18.11.2000. Tohoto školení se zúčastní rozhodčí II. a I. třídy bez omezení. Školení rozhodčích III. třídy se uskuteční v  únoru a březnu 2001 v jednotlivých regionech. Pozvánky a program jednotlivých školení obdrží kluby.

 

 

 

V Praze a Plzni dne 12.10. 2000

 

 

 

 

              Ing. Karel Vopička v.r.                                                          Ing. Václav Janoušek v.r.

                předseda STK ČGF                                                           Hendikeková komise STK ČGF