cgf.gif (1943 byte)

HRACÍ SYSTÉM DRUŽSTEV PLATNÝ PRO ROK 2001

Tento hrací systém byl odsouhlasen na schůzi STK klubů ČGF dne 18.11.2000 v Praze.
Hrací systém byl vypracován na základě připomínek klubů a vychází z kladné reakce klubů na změnu systému, tj. zavedení I., II. a III.ligy již pro rok 2001.
.
MUŽI - rok 2001
Družstva, která se v MČR družstev 2000 umístila na 1. - 5. místě mají zajištěnu přímou účast v I. lize a nehrají následující kvalifikaci.
.
Kvalifikace o postup do I. a II. ligy

Do kvalifikace může každý klub přihlásit pouze jedno družstvo (7 hráčů + 1 náhradník, hráči mohou mít HCP nejvýše 28,0 - sjednocení počtu hráčů ve všech soutěžích). V kvalifikaci nemohou hrát B - družstva, a to ani těch klubů, které mají zajištěnou účast v I. lize z roku 2000. Kvalifikace se bude hrát dvoudenní na rány. Každý den se bude započítávat 6 nejlepších výsledků ze 7 hráčů. V případě rovnosti celkového součtu rozhoduje o konečném pořadí družstev lepší první škrtnutý výsledek ve druhém kole. Pokud i ten je stejný, rozhoduje nižší škrtnutý výsledek v 1.kole. Jestliže i toto je stejné, rozhoduje o pořadí družstev rozehrávka mezi hráči určenými kapitánem družstva, a to od 1. jamky do rozhodnutí. Družstva, která se v této kvalifikaci umístí na 1. - 3. místě postoupí do I. ligy. Družstva na 4. - 11. místě postoupí do II. ligy. Družstva, která se umístí od 12. místa níže, mohou nastoupit do III. ligy. 21.6. 2001 je termín uzávěrky jmenovitých přihlášek pro kvalifikaci, včetně aktuálních HCP hráčů družstva k tomuto datu.

.
I. liga

Bude se hrát 4 hrací dny v sestavě 7 hráčů + 1 náhradník (max. HCP 28,0). První den se bude hrát kvalifikace na rány. Za každé družstvo nastoupí 7 hráčů a započítávat se bude 6 nejlepších výsledků. Podle výsledků této kvalifikace budou družstva nasazena do pavouku pro jamkovou hru. Při rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí družstev rozehrávka mezi hráči určenými kapitánem družstva, a to od 1. jamky do rozhodnutí. V dalších dnech se bude hrát systémem play-off, každý den jedno kolo. V každém utkání na jamky se budou hrát 2 čtyřhry a 3 dvouhry až do rozhodnutí. Družstvo, které se umístí na 1. místě získá titul "Mistr ČR družstev mužů". Družstvo, které se umístí na 8. místě sestoupí pro další ročník do II. ligy a bude nahrazeno vítězem II. ligy. O sestupu z I. ligy rozhoduje jamková hra až do určení konečného pořadí na 1. až 8. místě, ne výsledek jednodenní kvalifikace na rány.

.
II. liga

Bude se hrát 3 hrací dny v sestavě 7 hráčů + 1 náhradník (max. HCP 28,0), systémem play-off na jamky. Do pavouku budou v roce 2001 družstva nasazena podle umístění v kvalifikaci o postup do I. a II. ligy. V dalších letech budou družstva nasazena takto: jako č. 1 bude nasazeno družstvo sestupující z I. ligy, jako č. 2 družstvo, které se umístilo na 2. místě v předchozím ročníku II. ligy. Ostatní družstva budou do pavouku nalosována. Hrací systém bude stejný jako v I. lize. Družstvo, které se umístí na 1. místě postoupí pro další rok do I. ligy. Družstva, která se umístí na 7. a 8. místě sestoupí pro další ročník do III. ligy a budou nahrazena vítězi obou utkání o postup do II. ligy. O sestupu z II. ligy rozhoduje jamková hra až do určení konečného pořadí na 1. až 8. místě.

.
III. liga

Za každý klub může ve III. lize nastoupit jedno družstvo (za kluby, jejichž A-družstva hrají I. nebo II. ligu mohou nastoupit i B-družstva). Bude se hrát 2 hrací dny ve 4 regionech systémem na rány. Každé družstvo bude tvořit 7 hráčů + 1 náhradník, hráči mohou mít HCP nejvýše 36,0. Každý den se bude započítávat 6 nejlepších výsledků ze 7 hráčů. V případě rovnosti celkového součtu na 1. a 2. místě rozhoduje o vítězi lepší první škrtnutý výsledek ve druhém kole. Pokud i ten je stejný, rozhoduje nižší škrtnutý výsledek v 1.kole. Jestliže i toto je stejné, rozhoduje o vítězi rozehrávka mezi hráči určenými kapitánem družstva, a to od 1. jamky do rozhodnutí. Vítězové jednotlivých regionálních skupin se spolu utkají v těchto dvojicích: Severozápad proti Jihozápadu a Střed proti Východu. O 2 postupová místa do II. ligy sehrají 2 utkání na jamky systémem 3 dvouhry a 2 čtyřhry do rozhodnutí, jedno utkání na domácím hřišti, jedno na hřišti soupeře. Termíny dohodnou kapitáni družstev. Pokud se kapitáni nedohodnou, určí termíny STK ČGF. Pokud družstvo nemá znormované hřiště, musí zajistit hřiště jiné. Body z obou utkání se sečtou a určí vítěze a zároveň postupujícího do II. ligy. Při rovnosti bodů určí kapitáni za každé družstvo jednoho hráče a tito hráči rozhodnou v rozehrávce o vítězi.

.
Počet družstev

Každý klub může mít v I. nebo II. lize maximálně 2 družstva. Tato 2 družstva mohou hrát současně v I. lize, příp. ve II.lize. Ve III. lize může klub postavit jen jedno družstvo - viz odst. III.liga.

.
Termíny (od roku 2002)

I., II., i III. liga se může hrát v jednom termínu. Pokud se bude hrát v různých termínech, je třeba z důvodů případného hostování, aby se nejdříve hrála I. liga, potom II. liga a až nakonec III. liga.

.
ŽENY - rok 2001

U družstev žen se hraje stejným systémem jako u mužů. Počet hráček v družstvu je 4+1, HCP max. 36,0. V kvalifikacích se započítávají 3 výsledky ze 4 hráček. Vítěz kvalifikace do I. a II.ligy v roce 2001 bude hrát v roce 2001 I.ligu. Družstva na 2.-9.místě budou hrát II.ligu. Jamková hra - 2 dvouhry a 1 čtyřhra do rozhodnutí V I. lize žen budou v roce 2001 hrát 4 družstva. V I. lize mají automaticky zajištěnu účast první 3 družstva z MČR družstev 2000. V případě nedostatečného počtu družstev pro II. a III.ligu určí pro příští roky STK ČGF způsob sestupu, postupu nebo doplnění soutěže.

.
Pohár klubů

Budou hrát 6 členná smíšená družstva hráčů do 16 let (max. HCP 36,0) + 1 náhradník, stejným systémem jako se hrál Pohár klubů v roce 2000. To znamená, že z kvalifikačních regionálních skupin postoupí 4 nejlepší družstva do finále. Toto finále však bude pouze dvoudenní. Družstva budou vylosována do semifinálových dvojic. Vítězové spolu sehrají druhý den finále a poražení zápas o třetí místo.

.
Hostování hráčů

Hostování je povoleno pouze s písemným souhlasem domovského klubu, a to pouze do vyšší soutěže než hraje libovolné družstvo domovského klubu hostujícího hráče. Hostování musí být nahlášeno do termínu určeného ČGF v propozicích dané soutěže.

.
Možnost startu ve více družstvech

Každý hráč může hrát pouze za 1 družstvo svého klubu. Výjimka platí pro Pohár klubů, popřípadě pro hostování.

.
Rok 2002 a další roky

V dalších letech počínaje rokem 2002 již bude pokračovat systém všech soutěží (I., II., III. liga, Pohár klubů) zavedený v roce 2001 (bez úvodní kvalifikace o postup do I. a II. ligy).

.

TERMÍNY PRO ROK 2001:
.
Kvalifikace (rozdělení na I., II. a III. ligu): 21.- 22.7.2001 Šilheřovice
.
I. liga muži, ženy 6. - 9.9.2001 Mariánské Lázně
.
II. liga muži, ženy 30.8.-2.9.2001 Cihelny
.
III. liga 11.- 12.8.2001
Severozápad Praha - Motol
Jihozápad Líšnice
Střed Semily
Východ Slavkov
.
Kvalifikace Poháru klubů: 14.-15.7.2001
Severozápad Most
Jihozápad Klášter Teplá
Střed Ještěd
Východ Zlín
.
Finále Poháru klubů: 24.-26.8.2001 Slavkov
.

V Praze 10.1.2001 Karel Vopička v.r.
předseda STK ČGF

   odd_iron.gif (543 byte)