Alan Babický
golfové články
(plné znění bez redakčních krácení)

 

Vážení přátelé a především vy, píšící něco o golfu pro ty druhé,

dovolte mi malé zamyšlení. Každý z nás, čas od času usedajících k noutbúku či psacímu stroji s cílem zplodit něco, co má ambice upoutat čtenářovu pozornost, pobavit či snad dokonce donutit k přemýšlení, má zodpovědnost. Samozřejmě že za to, co píše, ale také “jak” to píše.

Jeden z okamžiků, kdy je “dějinná úloha” nás ranných golfových publicistů nepatrně zřetelnější než možná jindy, je, když se nám do právě formulované věty nehorázně dere cosi pocházející z angličtiny. Práce se slovy přejatými z mateřského jazyka golfového sportu je především díky českému skloňování mnohdy více než svízelná. Nehledě na to, že většina naší populace není v Šejkspírově mateřštině tak zběhlá, aby věděla, co a jak správně číst.

Golfová loď naší republiky nabírá rychlost, hřišť, klubů i členů přibývá, nálepka “sportu pro buržoazní starce” se pomalu odchlipuje, vzniká široká a systematicky podporovaná dětská základna, reprezentace nastolila novou koncepci, časopisy se sloučily a vůbec - všichni cítíme, že “to” někam spěje. My píšící, tedy neseme určitý díl odpovědnosti za to, jak se formuje a bude formovat “golfová čeština”. S problémem “opracovávání” anglických termínů jsem se poprvé utkal při mých prvních článcích pro GOLF před několika lety. Obřím způsobem však přede mnou celý rámec tohoto problému vyvstal až při práci na překladu Velké golfové encyklopedie.

Jeho příprava mimo jiné zahrnula několik diskusí na toto téma s mnoha odborníky i golfisty samotnými. Nakonec jsem po své nejsvědomitější úvaze zvolil “nedotčený” přepis odborných termínů a tam, kde to bylo možné a významově i citově vhodné, jsem použil jejich české ekvivalenty či fonetický přepis, mimo jiné i proto, že Velká golfová encyklopedie má být periodicky aktualizována a znovuvydávána a tudíž je možné v ní eventuální vývoj češtiny plynule odrážet.

Nehodlám vůbec zabředávat do jakékoliv nekonečné diskuse o vhodnosti těch či onech termínů, vždyť takový rokenrol, fotbalový ofsajd či tenisový bekhend dnes už vlastně ani tolik “neruší”. I golfový drajv má koneckonců celkem pěkný švuňk a pro anglicky nemluvícího čtenáře snad konečně rozliší onu mystickou významovou propast mezi drivem (úder) a driverem (hůl). A například rallye už asi nikdy naštěstí nebude “relý” nebo - kruťbabonohu - “relí”.

Pokud tedy máme my, lidé píšící pro ostatní, nějakým způsobem alespoň trošku přispět k vývoji golfové češtiny, trvám na tom a apeluji na vás ostatní, aby fonetické přepisy - když tedy, ale ruku na srdce, už musí být a já myslím, že většinou nemusí - zněly tak jako originál a hlavně, aby dodržovaly základní, v počátcích češtiny možná pouhým citem daná, pravidla.

Mluvím například o grýnu namísto grínu nebo o týčku namísto tíčka. Vždyť přece samotná výslovnost při pozorném poslechu velí, zda použít ”i” či “ypsilon”. Nemáme ani “gríííííny” ani “ťíčka” (vzpomeňme na - mimochodem milé a rytmické - školní hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny).

Ať neskončíme někde na férveji a nebo v rafu a nebo neposloucháme třeba Býtls (nebo snad Bítls?).

Tak a teď na kompjútru stisknete nejdříve sejv, poté entr, pak to celé odešlete ímejlem (ýmejlem) a běžte někam trénovat, ať ten váš golf v létě za něco stojí - a pozor... nezmrzněte při tom.

 

Alan Babický

zpět